Saat Palkkanetin koulutuksista täsmäoppeja

Onko yrityksessäsi työajanseurannan, työehtosopimusten tai palkanlaskennan tehtäviin palkattu ammattilainen? Lakisääteiset rutiinit hoitaa yleensä toimitusjohtaja oman toimensa ohella. Joskus tehtävät hoitaa puutteellisilla tiedoilla, taidoilla ja ohjeilla se kuuluisa joku muu.

Ilman tarvittavaa koulutusta mikään käsikirja tai helppokäyttöisyys ei auta sinua ymmärtämään, miten lakisääteiset asiat liittyvät toisiinsa.

Lähialueesi Palkkanetti-kouluttaja järjestää täsmäkoulutuksia, joista voitte ammentaa tarpeiisiinne riittävän määrän oppeja. Sen jälkeen työajanseuranta, työehtosopimukset, palkanlaskenta tai asiakaslaskutus luistavat kuin rasvattu.

Palkkanetin koulutukset kestävät yhteensä kolme tuntia. Ne ovat tehokkain tapa saada tietoa helposta ja tehokkaasta tavasta hoitaa työajanseuranta, palkanlaskenta ja asiakaslaskutus.

  1. Työajanseurannan koulutuksessa saat täsmätietoa ja käytännön oppeja siitä, kuinka voit vähentää käsin tehtävää työtä, virheitä ja kustannuksia työaikakirjauksissa ja työajanseurannassa.
  2. Työvuorosuunnittelun koulutuksessa opettelet käytännössä, kuinka suunnittelet työvuorolistoja ja miehityssuunnitelmia sekä käytät ajanvarauskalenteria.
  3. Palkanlaskennan koulutuksessa opettelet palkanlaskennan perusteet ja rutiinit käytännössä.
  4. Tuntilaskutuksen koulutuksessa opettelet, kuinka siirrät työaikakirjaukset asiakaslaskutukseesi.

Sinun ei tarvitse osata, ostaa tai omistaa mitään

Sinun ei tarvitse osata, ostaa tai omistaa mitään työajanseurannan tai palkanlaskennan sovellusta ennen koulutusta. Käytämme koulutuksessa verkkosovellusta, mutta et sido itseäsi mihinkään sopimukseen.